Pastor Martin Schneeberger is een van de reguliere voorgangers in de Goede Herder, echter de laatste jaren zien we hem niet zo vaak meer, tot afgelopen kerst. Toen was pastor Martin Schneeberger enkele malen op de TV en niet bij een online viering, maar er waren twee programma’s van de EO gewijd aan zijn activiteiten op Lesbos waaronder het programma “Kerst onder vuur”.

Zeven jaar geleden was Lesbos uitvoerig in het nieuws vanwege de vele vluchtelingen die vanuit Turkije via de Griekse eilanden Europa binnenkwamen. De situatie is nog steeds ernstig, zoals ook Paus Franciscus op 5 december 2021 bij zijn laatste bezoek aan het vluchtelingenkamp op Lesbos opmerkte.

Pastor Martin Schneeberger die tijdens zijn vakantie regelmatig voorging in het katholieke kerkje op het eiland trok zich het lot van de vluchtelingen aan en is nu het grootste deel van het jaar op Lesbos om de bewoners van het kamp te helpen en hun leed enigszins te verlichten. Dat doet hij door te luisteren naar de vele verhalen, het geven van geestelijke bijstand individueel en met gezamenlijke vieringen.

De MOWA wil hem financieel ondersteunen bij het organiseren van juridische hulp, tolken en het distribueren van voedselpakketten. Naast het inzamelen van geld waarmee het team op Lesbos beter hun werk kunnen doen wil de MOWA tijdens de Vastentijd ook verschillende aspecten belichten van het leven van de vluchtelingen op Lesbos en hoe het leed enigermate wordt verlicht. Wij doen dit door wekelijks korte thematische filmpjes op te nemen die je kunt volgen op onze website.

Laten wij allen Pastor Martin Schneeberger helpen om het leed van de vluchtelingen op Lesbos te verlichten. U kunt uw gift in de kerk geven in de collectes voor de vastenactie of door over te maken naar bankrekening NL72 RABO 0382 3326 01 onder vermelding “Vastenactie” of “Lesbos”.

Namens de vluchtelingen alvast hartelijk dank.