Er zijn inmiddels aanpassingen bekendgemaakt betreffende de corona-maatregelen. In de openbare gebouwen zijn bijna alle beperkingen opgeheven, maar het Bisdom is daar wat voorzichtiger mee. Zeker voor het vieren in De Bovenzaal-Westend, waar men met een beperkte ruimte en kwetsbaren ouderen te maken heeft, gaan er vanaf 3 oktober andere regels gelden. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Voor de komende 2 maanden wordt het aantal toegestane parochianen verhoogd naar 50 personen.
 • Aanmelden via het secretariaat blijft gehandhaafd via de gebruikelijke procedure.
 • Meezingen door de parochianen is weer toegestaan.
 • Voorganger rijkt met gelaatsscherm/ hoestscherm de communie zelf uit.
 • Het ontvangstcomité blijft bestaan om de parochianen te begeleiden
 • Voor de koren blijft de 1,5 meter wel gehandhaafd en 4 cantores mogen zingen.  
 • De Kerstvieringen zijn voorlopig als locatie in De Bovenzaal gepland of als het t.z.t. mogelijk is in de Urbanuskerk. Data zijn:
  • Vrijdagavond 24 december 19.00 uur en 21.00 uur.
  • Zaterdag 25 december 10.30 uur
  • Zondag 26 december 10.30 uur
 • En op oudejaarsavond vrijdag 31 december om 17.00 uur is de viering in de Torenkapel.