De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digde op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die ingaan per vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht, en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gel­den nog de hui­dige corona­regels in de R.-K. Kerk. De ver­soe­pe­lingen die de over­heid vanaf vrij­dag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de an­der­halve meter afstand en de mondkapjesplicht – gel­den voor locaties waar een coronatoegangsbe­wijs getoond moet tonen. Omdat eer­der is besloten voor deelname aan vie­rin­gen geen coronatoegangsbe­wijs te vragen, blijven de hui­dige corona­regels in de R.-K Kerk gel­den tot 25 februari.

Ruimte en moge­lijk­he­den

De bis­schop­pen spreken in de ko­men­de week over ver­dere details van de ver­soe­pe­lingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de pa­ro­chies. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de pa­ro­chies is getoond om het vieren ondanks beper­kingen toch moge­lijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pas­to­rale teams, pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en kerk­gan­gers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en moge­lijk­he­den vragen de bis­schop­pen nog even vol te hou­den, uitkijkend naar weer meer moge­lijk­he­den tot vieren en elkaar ont­moe­ten in de kerk na 25 februari.

Wat betekent dit voor onze locatie?

Met het geweldige nieuws dat de beperkte maatregelen zo goed als mogelijk gaan verdwijnen, kunnen de regels tijdens het vieren in wijkcentrum Westend binnenkort ook versoepeld worden.
Omdat wij in de “Bovenzaal Westend” met een beperkte ruimte en oudere parochianen te maken hebben, willen wij de veranderingen voorzichtig gaan opstarten. In overleg met de pastores is tot het volgende besloten:

  • Het maximum aantal toegestane parochianen wordt van 40 verhoogd naar 50 personen. 
  • De onderlinge afstand van 1,5 meter gaat naar ongeveer 1 meter.
  • Het aantal zingende koorleden kan uitgebreid worden naar maximaal 8 leden.
  • De collecte vindt weer plaats in de kerkzaal en 2 collectanten kunnen hiervoor ingezet worden.
  • De communie wordt nog wel door de voorganger persoonlijk naar de (zittende) parochiaan gebracht.
  • Het ontvangstcomité blijft voorlopig gehandhaafd.
  • Vooraf aanmelden blijft noodzakelijk.