Met de oproep ‘Vier Pasen!’ onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven.

Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie, maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.
Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl.

Houd daarom vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!