Zojuist is er op de site van het bisdom nieuwe informatie geplaatst die het pastoresteam graag met u deelt:

Publieke vieringen voor 17.00 uur blijven toegestaan

Vieringen kunnen doorgaan met een maximum van 50 parochianen, ongeacht de grootte van het kerkgebouw. Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten (noot redactie: de anderhalve meter maatregel kan een locatie beperken in het max. aantal parochianen. Ook kunnen wijkcentra ervoor kiezen de deuren niet te openen).

Zingen door max. vier cantors

Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers. Het betekent helaas weer een verdere aanscherping, maar live vieringen rondom de Kerst blijven dus met inachtneming van de geldende regels mogelijk. Zie de bisdom site voor verdere details.

De lockdown is ingrijpend voor ie­der­een. Dat ervaren ook de R.-K. bis­schop­pen en zij nemen hierin hun verant­woor­de­lijk­heid. Ze begrijpen dat dit voor pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen weer een teleur­stel­ling is die het samen vieren van onder meer Kerst­mis belemmert. ‘Maar’ vragen de bis­schop­pen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorg­vul­dig doen in soli­da­ri­teit met de hele samen­le­ving. Als gelo­vi­gen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het ver­trouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’. 
heel veel sterkte voor iedereen!

Maar blijf vooral gezond,

hartelijke groet namens het pastoresteam