Begrafenisondernemer

Voor het aanvragen van een begrafenis kunt u contact opnemen met het secretariaat. Het secretariaat zal de eerste gegevens van de overledene noteren en per omgaande met u afspraken maken omtrent de beschikbaarheid van kerk, pastoor en de opties voor het graf. 

Vervolgens vult u als begrafenisondernemer het “aanvraagformulier begrafenis” in en samen met de rechthebbende zorg u voor de benodigde ondertekening. Uiterlijk 48 uur voor aanvang van de begrafenis dient het formulier volledig ingevuld én ondertekent bij het secretariaat aanwezig te zijn.

Het formulier is hier digitaal te downloaden.