Bent u een parochiaan en tenminste de laatste drie jaar ingeschreven in de kerkadministratie van de Geloofsgemeenschap H. Geest/ St. Urbanus, dan kunt u begraven worden op de begraafplaats van de St. Urbanuskerk. U kunt dan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Een algemeen graf voor een periode van 10 jaar. Verlengen is niet mogelijk, herbegraven wel. 
  • Een plek in de urnenmuur, geschikt voor twee asbussen voor 10 of 20 jaar. Verlengen is mogelijk.
  • Een particulier urnen-graf voor een periode van 10 jaar. Verlengen is mogelijk.

Particulier graf

Bent u een parochiaan, tenminste de laatste drie jaar ingeschreven in de kerkadministratie en u neemt de laatste drie jaar deel met een kerkbijdrage van minimaal € 80,- per jaar, dan is er ook de mogelijkheid voor:

  • Een particulier graf voor maximaal 2 overledenen voor een periode van 20 jaar. Verlengen is mogelijk voor een periode van 10 jaar.
  • Het bijzetten van een asbus in een particulier graf.

Voor de looptijd van een particulier graf is de rechthebbende de huurder. De rechthebbende is de enige die kan besluiten wat er in die periode met het graf gebeurt. Dat kan het bijzetten van een familielid zijn (dat hoeft geen parochiaan te zijn), het verlengen of het ruimen van het graf. Het is van belang dat de rechthebbende bekend is met actuele gegevens in de administratie van de begraafplaats. De functie van rechthebbende kan schriftelijk worden overgedragen aan een ander persoon.

Reglement

Klik hier voor het inzien van het reglement ingeschreven onder nummer: 0132.05/MG/jb d.d. 23 februari 2005.