Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen. De belastingdienst maakt een onderscheid tussen eenmalige en periodieke giften.

ANBI goedgekeurd logo

Eenmalige giften

Eenmalige giften mogen worden afgetrokken in uw aangifte inkomstenbelasting wanneer:

  • u de giften doet aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). De H. Geest / St. Urbanus Parochie is een ANBI instelling;
  • u met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, kunt aantonen dat u de giften hebt gedaan. Als u een kwitantie nodig heeft kunt u dit aan de penningmeester vragen.
  • Het totale bedrag van uw giften meer is dan het drempelbedrag. Dit drempelbedrag is 1% van uw inkomen, maar minimaal € 60,00.

U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximumbedrag. Dat is 10% van uw inkomen. 

Periodieke giften

Voor periodieke giften gelden geen drempelbedrag of maximum bedrag! Deze giften mag u helemaal aftrekken. Van een periodieke gift is sprake als u in een overeenkomst met de parochie vastlegt dat u tenminste

5 jaar lang een bepaald bedrag zult overmaken. Vroeger moest u hiervoor naar de notaris, maar dat hoeft nu niet meer. Het benodigde invulformulier: ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’  kunt u nu  hier downloaden. en dit vervolgens naar het secretariaat van de parochie opsturen of daar afgeven.

Wat is uw voordeel bij periodieke giften?

Als u bijvoorbeeld 42% belasting betaalt en u schenkt de parochie € 500,- (als u voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven) dan krijgt u € 210,- terug van de belastingen. Door dit belastingvoordeel van € 210,- “kost” het u dus eigenlijk maar € 290,-.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.

Wat is het voordeel voor de Urbanuskerk bij periodieke giften?

Het voordeel voor de Urbanuskerk is dat zij met uw structurele steun financiële middelen krijgt om haar  doelstellingen te bereiken, zoals het financieren van de restauratiewerkzaamheden aan de kerk. Temeer als u uw belastingvoordeel mee schenkt, dan kan zij op een groter bedrag voor het kerkenwerk rekenen, terwijl u hiervoor niets meer hoeft te betalen.

Als u wilt uitrekenen of uw giften voor aftrek in aanmerking komen dan kunt u de rekenhulp gebruiken.

Legaten

Een derde manier van schenken aan de parochie is door middel van legaten, dan bepaalt u in een testament zelf waar een deel van uw vermogen naar toe gaat na uw overlijden. Hiervoor moet u wel bij een notaris langs, want dit wordt vastgelegd in een testament. De notaris kan precies met u mee kijken wat wel en niet kan, wat wel en niet verstandig is. Voor voor verdere informatie een notaris bij u in de buurt.

Anbi Status – Algemene gegevens

De H. Geest – St. Urbanus Parochie is onderdeel van de RK Amstelland Parochie.
RSIN / Fiscaal nummer is: 824107160 t.n.v. RK Parochie Amstelland
Adres: Noorddammerlaan 124 -126
Postcode: 1187 AG
Plaats: Amstelveen
Telefoonnummer: 020 – 6413233
Email: secretariaat@urbanusbovenkerk.nl
Website: www.urbanusbovenkerk.nl

Gerelateerde artikelen:
Doneren
Kerkbijdragen