Een manier om met hulp van de fiscus meer te kunnen geven aan uw parochie is via een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. U verplicht zich dan om gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag te schenken. (behalve als u onverhoopt werkeloos of arbeidsongeschikt wordt). Dit vaste jaarbedrag is dan in zijn geheel als gift aftrekbaar voor de belasting en levert een belastingbesparing op tussen de 36,5% en 52% (voor 65-plussers tussen 18,6% en 52%). Dit is mogelijk door de overeenkomst te downloaden en (op uw computer) in te vullen. Wij hopen dan dat u dit belastingvoordeel (gedeeltelijk) extra aan onze parochie wilt/kunt schenken. Wil het de moeite waard zijn – een belastingaangifte is wel nodig – adviseren wij u om een bijdrage vanaf € 120,00 per jaar te schenken. De bijdrage kan zoals u van ons gewend bent per maand, per kwartaal, per halfjaar of jaar worden voldaan.

Drie voorbeelden

U, gepensioneerd met een belastbaar inkomen tot 19.800 schenkt jaarlijks € 120 (1% van uw belastbaar inkomen is niet aftrekbaar.) blijft netto voor u € 120. Met de 5-jarige overeenkomst € 147 (27 extra voor ons) bij 18,6% belasting na teruggave blijft voor u netto € 120.

U, nog niet pensioengerechtigd met een belastbaar inkomen tot 19.800 nu jaarlijks € 120 (1% van uw belastbaar inkomen is niet aftrekbaar.) blijft netto voor u € 120. Met de 5-jarige overeenkomst € 189 (69 extra voor ons) bij 36,5% belasting na teruggave blijft voor u netto € 120.

U, met een belastbaar inkomen tussen ongeveer 36.000 en 56,000 schenkt nu jaarlijks € 400 (1% van uw belastbaar inkomen is niet aftrekbaar.) blijft netto voor u € 400. Met de 5=jarige overeenkomst € 690 (290 extra voor ons) bij 42% belasting na teruggaaf blijft voor u netto € 400.

Gerelateerde artikelen:
Doneren
Kerkbijdragen