Helpt u hén tijdens de Pinksteractie 2022?

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) zetten wij onze Nederlandse missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Ze vragen zelf weinig, maar kunnen een steuntje in de rug wél heel goed gebruiken. De WNM voert daarom campagne voor hun werk en welzijn. Uw steun is daarbij onmisbaar!

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië. Beiden werken in hun gemeenschap aan een betere toekomst voor jongeren. Ze zijn daarom het gezicht van onze Pinksteractie van 2022. Op de volgende pagina’s leest u meer over hun belangrijke en mooie werk!

Samen voor onze missionarissen De WNM steunt missionarissen en missionair werkers al meer dan 50 jaar in hun persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan allerlei verzekeringen, maar ook aan de bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen missionarissen vakantiegeld van ons ontvangen, om te genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast heeft de WNM een laagdrempelig fonds waarop missionarissen een beroep kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt.

U kunt solidair zijn met de missionarissen, die elke dag opnieuw strijden tegen armoede, onrecht en uitsluiting, door het overmaken van een financiële bijdrage. Dit kunt u doen door uw bijdrage rechtsreeks over te maken op de bankrekening van het WNM:

NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM, Den Haag

Namens de Nederlandse Missionarissen heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.