TELEGRAAF van 8 februari door Maarten van Aalderen
Foto: Wikipedia

Paus Franciscus wil een nieuwe dag invoeren: De Werelddag van de grootouders en ouderen. Volgens de paus wordt hun belangrijke rol te vaak vergeten. Grootouders zijn de schakel tussen generaties. Zij zorgen ervoor dat we ons kunnen herinneren wat onze achtergrond is, waar onze wortels zijn. We zouden onze grootouders daarom moeten koesteren, vindt paus Franciscus. Hij meent ook dat er vaak contact tussen hen en kleinkinderen zou moeten zijn. Laat dat nou juist zo moeilijk zijn in deze periode van het coronavirus.

Het akelige is natuurlijk dat juist het liefdevolle contact tussen opa’s en oma’s en hun kinderen en kleinkinderen soms letterlijk dodelijk is gebleken. Natuurlijk is dit een moeilijke periode voor de ouderen. Vereenzaming is een groot risico. Kleinkinderen kunnen opeens een bedreiging zijn. Ontkenning van de dreiging van het coronavirus is natuurlijk niet de oplossing. Maar erkenning van het belang van de grootouders kan geen kwaad.

De paus wil dat deze dag iedere vierde zondag van juli wordt gevierd. Hij heeft voor die dag gekozen omdat de heiligen Anna en Joachim, de ouders van Maria (dus de grootouders van Jezus), volgens de katholieke traditie op 26 juli worden herdacht.

Die dag zouden we zelfs “het geschenk van het ouderdom” moeten vieren, zo is de bedoeling. Het lijkt wel een provocatie in deze tijd. Maar het ligt helemaal in de lijn van de filosofie van de paus. Hij keert zich regelmatig tegen de cultuur van verspilling, van egoïsme, individualisme en de concentratie op eigen winstbejag. Daarvoor in de plaats wil hij broederschap, het denken aan elkaar en het rekening houden met de meer kwetsbare mensen.

Wie denkt dat de rooms-katholieke kerk te weinig aan jongeren denkt gokt mis. En wereldjongerendagen had men al eerder ingevoerd. Op die dag kwamen zowel bij een pausreis in 2013 in Rio als in 2016 in Krakau (Polen) zo’n drie miljoen jongeren bijeen.