Per vandaag is er een Whatsapp-groep van en voor parochianen opgestart. Dit initiatief is ontstaan vanuit het web-beheer/de communicatie van de St.Urbanuskerk/parochie RK Amstelland. Juist in deze tijd van het coronavirus vraagt het om op andere manieren dan gewend met elkaar verbonden te blijven.

NB. het gaat hierbij nadrukkelijk om het delen van PRAKTISCHE informatie over de Urbanuskerk, als aanvulling op de website, de diverse social media-pagina’s en de nieuwsbrieven. Dit om, naast de reeds bestaande communicatiemiddelen, snel en efficiënt actuele informatie rondom de kerk te kunnen delen. De WhatsApp-groep is nadrukkelijk NIET bedoeld om te gebruiken voor het delen van foto’s, herinneringen, mopjes en dergelijke. Dat houdt de informatie zo gericht mogelijk. Concrete informatie en vragen zijn via het platform kan uiteraard wel. (Dit in het besef dat de communicatie vanuit de kerk binnen de WhatsApp-groep automatisch vervalt en een groepsdynamiek krijgt, en derhalve het karakter van een particulier initiatief heeft).

Mocht u zich hierbij aan willen sluiten, stuurt u dan een kort berichtje met vermelding van uw naam en mobiele telefoonnummer naar de mailbox: urbanus.social@gmail.com