Zondag 14 maart 2021 om 10:30 is er een eucharistieviering vanuit de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel. Het is dan de vierde zondag van de Veertigdagentijd en halfvasten, Laetare. Het thema op weg naar Pasen luidt dan ook: ‘Van donker naar licht’.

Voorgangers zijn pastoor-deken Eugène Jongerden en pastor Dea Broersen met cantores van het St. Caeciliakoor o.l.v. Laurens de Boer voor de muzikale en vocale begeleiding.

Viering volgen via YouTube

De viering is te volgen via YouTube door op onderstaande afbeelding te klikken.

https://youtu.be/ezcaqdIaN3A

Misboekje

Klik hier voor uw misboekje.

Collecte

Zoals u zult begrijpen lopen de meeste kosten in onze locaties gewoon door, terwijl een belangrijk deel van onze inkomsten, namelijk de wekelijkse collecten, volledig stilgevallen is.
Daarom vragen we aandacht voor uw vrijwillige bijdrage aan één van onze locaties ten behoeve van de collecte. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag zelf bepalen, maar als suggestie geven we u mee dat 5 euro of meer zeer welkom zou zijn. U kunt meedoen aan de collecte op de volgende wijzen:

  • Door overboeking op rekening INGB 0000 1338 68 t.n.v.  R.K. Parochie Amstelland/H. Geest St. Urbanus, o.v.v. collecte.
  • Met de app van Givt. U vindt ons in de lijst als “St. Urbanus Bovenkerk”.
  • Met gebruikmaking van de de qr-code voor een tikkie:

Mededelingen

In deze 40-dagentijd wordt uw aandacht gevraagd voor de Vastenactie 2021. Door de kerken in parochie Amstelland is ervoor gekozen om onze ondersteuning aan het project in Nepal voort te zetten. Was het Adventsproject gericht op schoolspullen en maaltijden voor de kinderen in Nepal. Tijdens de Vasten wordt het accent gelegd op het ‘Imkerproject’.  Een middel van bestaan dat toekomstperspectief biedt aan deze mensen in Nepal. Zie voor meer informatie onderstaande link naar het bericht.