Zondag 28 maart om 10:30 uur is er een eucharistieviering vanuit De Goede Herder kerk. Het is dan Palmpasen de zesde zondag van de Veertigdagentijd. De palmtakken worden gezegend en we lezen het Passieverhaal. Uw voorgangers zijn pastoor Lex Koot en pastor Dea Broersen, met muzikale begeleiding door Sigrid Bøgebjerg-Haffmans.

Viering volgen via YouTube

De viering is te volgen via YouTube door op onderstaande afbeelding te klikken.

Misboekje

Klik hier voor uw misboekje.

Collecte

1e collecte voor de gemeenschap

Zoals u zult begrijpen lopen de meeste kosten in onze locaties gewoon door, terwijl een belangrijk deel van onze inkomsten, namelijk de wekelijkse collecten, volledig stilgevallen is.
Daarom vragen we aandacht voor uw vrijwillige bijdrage aan één van onze locaties ten behoeve van de collecte. Uiteraard kunt u de hoogte van het bedrag zelf bepalen, maar als suggestie geven we u mee dat 5 euro of meer zeer welkom zou zijn.

2e collecte voor de vastenactie

In deze 40-dagentijd wordt uw aandacht gevraagd voor de Vastenactie 2021. Door de kerken in parochie Amstelland is ervoor gekozen om onze ondersteuning aan het project in Nepal voort te zetten. Was het Adventsproject gericht op schoolspullen en maaltijden voor de kinderen in Nepal. Tijdens de Vasten wordt het accent gelegd op het ‘Imkerproject’.  Een middel van bestaan dat toekomstperspectief biedt aan deze mensen in Nepal. Zie voor meer informatie de mededelingen.

U kunt meedoen aan de collecte op de volgende wijzen:

  • Door overboeking t.n.v. RK Gem. H. Geest en St. Urbanus – Par. Amstelland Rekening: NL33 INGB 0000 1338 68 o.v.v. 1e collecte kerk en/of 2e collecte vastenactie
  • Anoniem met de app van Givt. U vindt ons in de lijst als “St. Urbanus Bovenkerk”. Gelijk met de 1e collecte kunt u een 2e collecte toevoegen via de knop “+ collecte toevoegen“.
  • Alleen de eerste collecte met een qr-code van een tikie:

Mededelingen

Jesus Christ Superstar door Vivace

Op Goede Vrijdag 2 april zal er om 19.00 uur ’s avonds een online-uitzending zijn van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Tienerkoor Vivace zingt hierbij delen uit “Jesus Christ Superstar”. Het koor heeft de afgelopen weken in kleine groepjes op 1,5 meter afstand met koptelefoons en opnameapparatuur hard gewerkt om deze bijzondere Paasviering voor u te kunnen verzorgen.
U kunt op Goede Vrijdag om 19.00 uur via de link op de verschillende websites van Parochie Amstelland de viering volgen.