Namens pastores, locatieraad, vrijwilligers en redactie wensen wij u een zalig Pasen toe.